is a visual artist whose work is strongly influenced by his extensive travels and the impressive encounters with people around the world. He creates both commissioned paintings and portraits for an international clientele, ranging from Amsterdam to Geneva and from New York to Madrid. He has also painted portraits of and for members of the Dutch Royal Family, academics, and politicians.

From a young age, Roderik cherished a love for observation and aesthetics. At the age of twelve, he completed his first paid assignment, a dog portrait. By the age of thirty-five, he had already completed 140 dog portraits, including commissions from New York. Although he doubted his professional path, he ultimately chose to attend a business school rather than an art academy. Nevertheless, he continued to intensively develop his painting techniques and personal artistic style in his free time.

After his education at business schools in Providence (US), and Madrid (Spain), and after working for several years in the Netherlands, he worked for six years as a project director at a press agency that compiled economic reports on 15 countries, from Chile to Malaysia and from Angola to Russia. This period enriched his understanding of various cultures and the human psyche, which greatly stimulated his interest in capturing diverse facial expressions and features. After these experiences, he decided to fully dedicate himself to his first love, art, and returned to the Netherlands where he works in a large studio in Amsterdam.

Free work

In his free work, the human figure, the face, and their expression remain central. His large canvases depicting faces show a certain vulnerability that invites viewers to connect with the portrayed individuals. Roderik excels in capturing the human soul, creating a unique, mysterious and intimate atmosphere in his work. His sensual female nudes are displayed in monochrome, soft, and contrasting colors, always in a harmonious composition and with respect for the subject.

Commissioned Portraits

Roderik is known for his ability to capture a striking resemblance to the model. He uses quick brush strokes combined with a subtle color technique. He prefers oil paint on linen or panel, depending on the subject or the client’s wishes. He works based on traditional live sessions, photographs, or a combination of both.

is een beeldend kunstenaar wiens werk sterk beïnvloed is door zijn extensieve reizen en de indrukwekkende ontmoetingen met mensen over de hele wereld. Hij vervaardigt zowel in opdracht gemaakte schilderijen als portretten voor een internationaal cliënteel, variërend van Amsterdam tot Genève en van New York tot Madrid. Ook heeft hij portretten geschilderd van en voor leden van de Nederlandse Koninklijke Familie, academici en politici.

Al vanaf jonge leeftijd koesterde Roderik een liefde voor observatie en esthetiek. Op twaalfjarige leeftijd voltooide hij zijn eerste betaalde opdracht, een hondenportret. Tot zijn vijfendertigste had hij reeds 140 hondenportretten op zijn naam staan, waaronder opdrachten uit New York. Hoewel hij twijfelde over zijn professionele pad, koos hij uiteindelijk voor een opleiding aan een business school in plaats van aan een kunstacademie. Desondanks bleef hij in zijn vrije tijd zijn schildertechnieken en eigen artistieke stijl intensief ontwikkelen.

Na zijn opleiding aan business scholen in Providence (US), en Madrid (Spanje), en na enkele jaren te hebben gewerkt in Nederland, werkte hij zes jaar lang als projectdirecteur bij een persagentschap dat economische rapporten samenstelde over 15 landen, van Chili tot Maleisië en van Angola tot Rusland. Deze periode verrijkte zijn inzicht en begrip in en van diverse culturen en de menselijke psyche, wat zijn interesse om diverse gezichtsuitdrukkingen en -kenmerken vast te leggen een sterke impuls gaf. Na deze ervaringen besloot hij zich volledig te richten op zijn eerste liefde, de kunst, en keerde terug naar Nederland alwaar hij in een groot atelier in Amsterdam werkzaam is.

Portretten in opdracht

Roderik staat bekend om zijn vermogen een treffende gelijkenis met het model te vangen. Hij gebruikt vlugge penseelstreken gecombineerd met een subtiele kleurtechniek. Hij prefereert olieverf op linnen of paneel, afhankelijk van het onderwerp of de wensen van de klant. Hij werkt op basis van traditionele live sessies, foto’s, of een combinatie van beide. 

Vrij Werk

In zijn vrije werk blijft de menselijke figuur, het gezicht en hun uitdrukking centraal staan. Zijn grote doeken waarop gezichten worden afgebeeld, tonen een bepaalde kwetsbaarheid die kijkers uitnodigt om een connectie te maken met de afgebeelde personen. Roderik excelleert in het vastleggen van de menselijke ziel, waardoor hij een unieke, mysterieuze en intieme sfeer in zijn werk creëert. Zijn sensuele vrouwelijke naakten worden in monochrome, zachte en contrastvolle kleuren tentoongesteld, altijd in een harmonieuze compositie en met respect voor het onderwerp.

Product Enquiry